Právě gladioly dělají konec léta tolik krásný. Mečovité listy, hrdě vspřímené stonky a nádherná záplava květů - mečíky jsou tak jedinečné. A voní sladce - právě jako konec prázdnin. Původní mečíky byly spíše nenápadné, nyní však na světě snad není barvy, která by jim neslušela. Před stovkami let byla tato květina symbolem vítězství, a proto jejich hlízy nosili bojovníci jako talisman.
A jak vykouzlit, aby vám vykvetla všechna poupata? Zaříznout do vázy a měnit vodu každý druhý den.